Skip Navigation

Archive-It

Facebook iconTwitter iconWordpress icon

Gaeltacht

Collected by: National Library of Ireland

Archived since: Nov, 2021

Description:

Tá suíomhanna gréasán a bhaineann le ceantair Ghaeltachta ann sa bhailiúchán seo.

Subject:   Society & Culture Government - National Arts & Humanities Irish language Gaeltacht

Page 1 of 1 (10 Total Results)

Title: Comhar Naíonraí na Gaeltachta

URL: http://www.comharnaionrai.ie/english.php

Description: "Cuireann Comhar Naíonraí na Gaeltachta an t-infreastruchtúr in áit chun seirbhísí luathbhlianta a chur ar fáil as Gaeilge, sa Ghaeltacht, agus cuireann sé seirbhísí riaracháin, tacaíochta agus traenála ar fáil do na seirbhísí, tuismitheoirí, coistí agus pobail Ghaeltachta." --Foilsitheoir. Comhar Naíonraí na Gaeltachta is the nationally recognised Early Years Service Provider throughout the Gaeltacht. --Publisher

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Subject:   Education Irish language

Title: Ealaín na Gaeltachta

URL: https://ealain.ie/

Description: "Cuireann Ealaín na Gaeltachta seirbhísí agus scéimeanna deontais ar fáil, a thacaíonn le forbairt eagraíochtaí ealaíon agus le healaíontóirí aonair." --Foilsitheoir. Ealaín na Gaeltachta offers information on services and funding for artists in the Gaeltacht.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Subject:   Arts Gaeltacht

Title: Gael Oideachas

URL: https://gaeloideachas.ie/

Description: "Is eagraíocht náisiúnta, dheonach í Gaeloideachas atá ag tacú leis an oideachas lán-Ghaeilge agus á chur chun cinn" --Foilsitheoir l Gaeloideachas is a voluntary organisation that offers support in providing education solely through Irish.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Subject:   Education Irish language

Title: Muintearas

URL: https://muintearas.com/

Description: Muintearas is an organisation for Irish language training and education in the community.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Subject:   Education Irish language

Title: Tuismitheoirí na Gaeltachta

URL: https://tuismitheoiri.ie/

Description: "Eagraíocht náisiúnta Gaeltachta í Tuismitheoirí na Gaeltachta a chuireann tacaíocht, cúnamh agus comhairle ar fáil do theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge sa Ghaeltacht nó ar mian leo a leithéid a dhéanamh." --Foilsitheoir Tuismitheoiri is a national organisation offering support and information to parents raising their children as Irish speakers.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Subject:   Parenting Irish language

Title: Udaras Na Gaeltachta

URL: https://udaras.ie/

Description: "Is é caomhnú agus láidriú na Gaeilge mar theanga bheo, le cois í a thabhairt mar oidhreacht don chéad ghlúin eile, an bunchuspóir atá le polasaí Údarás na Gaeltachta." --Foilsitheoir Údarás na Gaeltachta is the body tasked with preserving and strenghtening the Irish language.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Subject:   Irish Language

Title: An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

URL: https://www.cogg.ie/en/

Description: Suíomh gréasáin den Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta. Website for An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Subject:   Education Gaeltacht

Title: The Language Commissioner

URL: https://www.coimisineir.ie/

Description: Feidhmíonn an Coimisinéir Teanga mar sheirbhís ombudsman agus mar ghníomhaireacht ghéilliúlachta i dtaca le seirbhísí stáit trí Ghaeilge. The Language Commissioner works on behalf of the public to ensure that Irish language duties and provisions are made by public bodies.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Subject:   Irish Language Ombudsman

Title: Glor na Gael

URL: https://www.glornangael.ie/

Description: "Tá freagracht ar leith ag Glór na nGael i dtrí réimse oibre, forbairt na Gaeilge sa teaghlach, forbairt na Gaeilge i measc grúpaí pobail agus forbairt na Gaeilge i measc grúpaí fiontraíochta agus gnó." --Foilsitheoir Glór na nGael is one of the main organisations funded by Foras na Gaeilge that is tasked with the development of the Irish language in different areas such as home and business.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Subject:   Irish Language

Title: Oidhreacht Chorca Dhuibhne

URL: https://www.oidhreacht.ie/

Description: "Togra cultúir is oidhreachta is ea Oidhreacht Chorca Dhuibhne" --Foilsitheoir Oidhreacht is an organisation that looks "to improve the economic, social, community and cultural life of the Irish language speaking areas of the Dingle Peninsula of County Kerry or Corca Dhuibhne."

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Subject:   Culture Heritage

Page 1 of 1 (10 Total Results)